VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Súťaže a úspechy


   

  ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH

   

   


   
   
   
   
   
   

   

   

  Dňa 22.11.2019 sa vybraní žiaci slovensko-francúzskej BS zúčastnili súťaže "Matematický viacboj" a získali krásne 2. miesto. Srdečne gratulujeme.

   

   

  Dňa 22.11.2019 bol nášmu žiakovi III.RB Erikovi Meľuchovi z rúk ministerky školstva odovzdaný pamätný list sv. Gorazda za dosiahnutie vynikajúcich študijných výsledkov, za 2. miesto v celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku v kategorii B4 bilingválnych gymnázií a aktívnu dobrovoľnícku činnosť. Srdečne gratulujeme. 

   

   

  Naši žiaci úspešne reprezentovali školu v okresnom kole FUTSALcup-u žiakov ZŠ kde získali 3. miesto. Gratulujeme!

   

  Aj v tomto školskom roku 2019/2020 žiaci nášho gymnázia úspešne reprezentovali školu v okresnom kole Cezpoľného behu žiakov kde získali 3. miesto. Gratulujeme!

   

  V okresnom kole v streľbe získala žiačka I.RB triedy Miroslava Sinčáková 3. miesto v disciplíne zalamovacia vzduchová puška N+20. Gratulujeme.

   

  V Krajská športovej olympiáde v hádzanej dievčat získalo družstvo nášho gymnázia krásne 4. miesto. Gratulujeme a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.

   

   

   

  Srdečne blahoželáme našim žiačkam Liane Redaiovej (VIII.O) a Emme Murínovej (IV.O), ktoré sa 9. a 10. mája 2019 zúčastnili celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku v Bratislave a obsadili krásne 5. a 7. miesto. Ceny slávnostne odovzdal J.E. p. Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku, v Primaciálnom paláci v Bratislave. Sme na vás hrdí.

   

  Organizátorom celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny SAUF. Iniciatívou tejto organizácie je aj odovzdanie špeciálnej ceny: Ceny Krištáľového frankofónneho anjela - Cérémonie Ange chevalier francophone.
  Cena je určená šikovným študentom, ktorí sa aktívne venujú francúzskemu jazyku, angažujú sa vo frankofónnom priestore, podieľajú sa na organizovaní slovensko - francúzskych aktivít a sú inšpiráciu pre ďalších žiakov. Slávnostné dekorácie prebiehajú po celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku. Tento rok ju získala naša žiačka Liana Redaiová. 
  Veríme, že ocenenie povzbudilo nielen ocenených, ale i nominantov na rok 2020. Blahoželáme!

   

  V dňoch 16.-17.04.2019 sa uskutočnilo celoštátne kolo 49. ročníka Olympiády v ruskom jazyku. Náš žiak Erik Meľuch získal krásne 2. miesto v kategórii B4. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   

   

   


   
   
   
   
   
   

   

   

  Dňa 20.04.2018 družstvo dievčat získalo III. miesto v regionálnom finále X. ročníka dlhodobých športových súťaží v hádzanej dievčat.

   

   

  Dňa 9. a 10. apríla 2018 sa uskutočnilo Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku v Košiciach pod záštitou IUVENTY, na ktorej náš študent I. RB triedy Erik Meľuch získal krásne 3. miesto v najvyššej kategórii B4 bilingválnych sekcií.

  Srdečne blahoželáme.

   

  Srdečne blahoželáme našej žiačke Melisse Bounziovej (II.BO), ktorá získala 3. miesto na celoštátnom kole olympiády z francúzskeho jazyka.

  Dňa 09.04.2018 vybojovala naša žiačka, Alexandra Škárová z III.O, výborné 3. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Blahoželáme! Srdečne blahoželáme aj Tímei Marusinovej z I.RB triedy a Judite Bagoniovej z II.FB triedy k úspešnej reprezentácii školy a umiestneniu na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín

   

   

   

  Dňa 26.03.2018 získalo družstvo dievčat 3. miesto v regionálnom finále X. ročníka dlhodobých športových súťaží v basketbale. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia. 

   

  Krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka, ktoré sa konalo dňa 19. marca 2018 na ZŠ Staničná v Košiciach bolo pre našich žiakov naozaj veľmi úspešné: v rámci účasti v troch kategóriách sme získali dve prvé a jedno druhé miesto.

   

  Zo srdca gratulujeme Františkovi Trebuňovi za 1. miesto (VIII.O), Michaele Humeníkovej za 2. miesto (IV.O) a Melisse Bounziovej za 1. miesto (II.BO).

   

  xxx xxx xxx

   

   


   
   
   
   
   
   

   

   

   

  Dňa 07.02.2018 získalo družstvo dievčat 3. miesto v regionálnom kole v basketbale. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia. 

   

   

   

  Dňa 25.01.2018 družstvo dievčat získalo v regionálnom kole v hádzanej dievčat 3. miesto. Gratulujeme!

   

  xxx xxx

   

   

  I. Východoslovenský regionálny turnaj Slovenskej debatnej ligy, ktorý sa konal 13. - 14. októbra 2017 na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach, bol pre náš klub úspešný. Družstvo Viktora Jenčuša z II.FB sa medzi 35 súťažiacimi tímami umiestnilo na 1. mieste.


  Viktor bol úspešný aj v súťaži rečníkov, kde sa umiestnil na 3. mieste spomedzi 105 účastníkov. Srdečne blahoželáme.


  Debatéri rečnili na pripravovanú tézu: „Slovensko by malo zjednodušiť zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EHP“ a na dve improvizované tézy: „Na nezdravé potraviny by mala byť zavedená daň“ a „Vojenská služba na Slovensku by mala byť povinná“.

   

  Naši úspešní absolventi/Cena za transfer technológií na Slovensku: Ocenenie, ktoré inovátorov motivuje aj poháňa vpred

   

  Výskum orientovaný na prax je trendom súčasnej vedy a zároveň jej  budúcnosťou. Dokazuje to neustále väčší záujem zo strany samotného podnikateľského prostredia, ale aj inovatívny a prakticky využiteľný potenciál konkrétnych výsledkov výskumu. Cena za transfer technológií na Slovensku 2017 aktuálne ocenila to najlepšie.  

   

  Už po piatykrát Cena za transfer technológií na Slovensku poukázala na to, že vedecká práca má výraznú aj svoju praktickú rovinu, a že výsledky výskumu majú jasný cieľ – bežnú prax.       

      

  „Aj v tomto roku sme zaznamenali nonimácie zo strany širokého spektra vedecko-výskumných inštitúcií. Zapojilo sa viacero univerzít, Slovenská akadémia vied, a tiež niektoré výskumné ústavy. Na druhej strane môžeme konštatovať, že  v tomto ročníku viedli nominácie z oblasti potravinárstva a medicíny. Zastúpenie už tradične malo aj strojárstvo či materiálové technológie,“ hovorí Miroslav Kubiš, vedúci odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).  

     

  Centrum vedecko-technických informácií SR je vyhlasovateľom súťaže a ceny sa slávnostne udeľujú vždy pri príležitosti konania konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Tú, CVTI SR organizuje aktuálne siedmym rokom a stala sa už etablovanou platformou pre odbornú diskusiu o témach ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Tento rok sa konala v dňoch 10. a 11. októbra 2017 v priestoroch centra.   

   

  Táto téma je ústrednou aj pri oceňovaní jednotlivých kategórií súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Prvá kategória „INOVÁCIA“ oceňuje najlepšie využiteľný výsledok vedeckovýskumnej práce, ktorý aktuálne prechádza procesom ochrany a komercializácie. Ocenenie preberá pôvodca technológie alebo kolektív pôvodcov. V tomto ročníku sa stala víťazom technológia Kontrastovacia zmes a jej použitie z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorej pôvodcami sú: Patrik Jakabčin (absolvent Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach), Jozef Uličný a kolektív. Inovácia je určená na lepšiu diagnostiku a samotnú liečbu v oblasti gastroenterológie.      

  „Výsledkom nášho riešenia je nová kontrastovacia látka, ktorá umožňuje ľahšie, bezpečnejšie a rýchlejšie odstraňovanie polypov tráviaceho traktu, z ktorých sa pri neliečení môžu vyvinúť karcinómy. Po štyroch rokoch od prvotného nápadu sme dospeli konečne do štádia, keď je možné s riešením ísť na verejnosť a hľadať najlepšiu cestu uplatnenia a rozšírenia tak, aby čo najskôr prinášal úžitok pacientom,“ hovorí na margo inovácie Jakabčin

   

  Celý článok

   


   
   
   
   
   
   

   

  Basketbal dievčat a futsal chlapcov

   

  Družstvo dievčat získalo 2. miesto v basketbale a družstvo chlapcov rovnako 2. miesto vo futsale na krajskej športovej olympiáde organizovanej Košickým samosprávnym krajom. Všetkým členom úspešných družstiev srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

   

   

  Krajské kolo matematickej olympiády

   

  Srdečne gratulujeme Samuelovi Peťurovi z II.FB triedy, ktorý obsadil krásne 6. miesto v krajskom kole matematickej olympiády.

   

  Basketbal dievčat

   

  Družstvo dievčat získalo 2. miesto v regionálnom finále VIII. ročníka dlhodobých športových súťaží v basketbale dievčat.

   

  Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR

   

  Dňa 5. apríla 2017 sa družstvo zložené zo študentiek IV.FB (Sarah Barnová, Simona Ivančová, Sára Sabolová) zúčastnilo Krajského kola Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR. Obsadili 1. miesto a postúpili do finále, ktoré sa uskutoční v novembri 2017 v Chebe.

   

  xxx

   

  Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku

   

  Filipa Lazarová sa umiestnila na krásnom 2. mieste v celoštátnom kole 27. ročníka Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A, ktoré sa konalo v dňoch 28.03. - 29.03.2017 v Bratislave. Gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Výsledková listina.

   

  Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

   

  Sarah Barnová zo IV.FB triedy sa umiestnila na 1. mieste v celoštátnom kole 27. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2C, ktoré sa konalo v dňoch 30.03. - 31.03.2017 v Bratislave. Gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

   

  xxx


   
   
   
   
   
   

   

   

  Úspechy mladých debatérov

   

   

  Dňa 24.11.2016 sa na ZŠ Bruselskej konal 1. východoslovenský turnaj Debatiády. Srdečne blahoželáme nášmu tímu v zložení Rebeka Antoníková a Lucia Trebuňová z II.O triedy, ktorý sa spomedzi 22 družstiev umiestnil  na krásnom druhom mieste.

   

  Srdečne blahoželáme aj Viktorovi Jenčušovi, ktorý v súťaži tímov 2. východoslovenského  turnaja Slovenskej debatnej ligy 2016/17 v dňoch 2. - 4.12.2016 v Michalovciach v zmiešanom družstve LATREB1 získal 3. miesto.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Minister ocenil žiakov a študentov Pamätnými listami sv. Gorazda

   

  Takmer 80 žiakov a študentov si dňa 14.11.2016 prevzalo z rúk ministra školstva Petra Plavčana Pamätné listy sv. Gorazda, medzi nimi aj žiačka nášho gymnázia Ema Paľová. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa študentov v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave. Minister Plavčan ich ocenil za úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodných vedomostných, športových, umeleckých súťažiach, ako aj v predmetových olympiádach. Minister vo svojom príhovore vyzdvihol žiakov a študentov za to, že sa stávajú pozitívnymi vzormi pre svojich rovesníkov.

   

      Eme Paľovej (IV.FB) ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme k získanému oceneniu.

   

   

   
  Školské majstrovstvá Slovenska - Cezpoľný beh /družstvo dievčat/
   
  Dňa 25.10.2016 naše družstvo dievčat v zložení Ľuboslava Weissová (IV.O), Loriána Popovičová (I.AO) a Kristína Hulíková (III.O) získalo krásne 2. miesto na Školských majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu družstiev dievčat. Blahoželáme. 
   
   
   
   
  Krajské kolo cezpoľného behu - Družstvo žiačok
   
  Dňa 12.10.2016 sa v Kysaku uskutočnilo krajské kolo cezpoľného behu družstiev žiačok, v ktorom naše družstvo obsadilo 1. miesto. Všetkým súťažiacim žiačkam gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho gymnázia.
   
   
   
   
  Okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok ZŠ 
   
  Dňa 04.10.2016 získala žiačka IV.O triedy Ľuboslava Weissová 1. miesto a žiačka I.AO triedy Loriána Popovičová 2. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu žiačok ZŠ. Srdečne gratulujeme.
   
   
   
   
   

   

   

  Celoštátnom finále súťaže Debatiáda 

   

  Členovia školského debatiádneho krúžku sa prebojovali do celoštátneho finále súťaže Debatiáda, v ktorom tím reprezentovaný Viktóriou Tornauerovou a Viktorom Jenčušom získal 5. miesto. Srdečne blahoželáme. (16.06.2016)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu

   

  V dňoch 07.06. – 08.06.2016 sme na našej škole hostili najlepších školských orientačných bežcov na šampionáte školských majstrovstiev Slovenska v orientačnom betu. Preteky sa konali pod záštitou Slovenského zväzu orientačných športov a organizácia pripadla košickému ATU, ktorá si ako stredisko pretekov vybrala našu školu. Počasie vyšlo a výkony boli špičkové. Dúfame, že si všetci účastníci odniesli z tohto podujatia len pozitívne zážitky!

  Nás hlavne teší, že víťazkou a zároveň aj školskou majsterkou Slovenska v orientačnom behu v kategórii žiačky je naša Ľubka Weissová z III.O triedy. Srdečne gratulujeme. (9.06.2016)

   

   

   

  Úspech v športovej streľbe

  Veronika Krunková z I.O triedy dňa 04.06.2016 reprezentovala našu školu na Školskej olympiáde Košice 2016, na ktorej v disciplíne streľba obsadila 1. miesto. K úspechu jej gratulujeme. (07.06.2016)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Úspech chlapcov v basketbale

  Naše družstvo chlapcov získalo 3. miesto v regionálnom finále VII.ročníka dlhodobých športových súťaží v basketbale. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (22.04.2016)

   

   

   

  3. miesto na Majstrovstvách Slovenska

   

  xxx

   

  Veronike Krunkovej z I.O triedy sa darilo aj na Majstrovstvách SR v streľbe žiakov a mládeže. Získala 3. miesto. Gratulujeme, Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. (20.04.2016)

   

   

   

   

   

   

   

  Hviezdoslavov Kubín

  xxx

   

  V obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín získala žiačka I.O triedy Alexandra Škárová 3. miesto (v II. kategórii) v umeleckom prednese prózy. Tibor Seman (III.O trieda) získal čestné uznanie ​v prednese poézie v rovnakej kategórii. 

   

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. (04.04.2016)

   

   

   

   

  A opäť debata! Sme dvakrát strieborní...

  xxx

  ZŠ Bukovecká v Košiciach dňa 23.03.2016 privítala debatérov z celého východného Slovenska. Našu školu reprezentovali tri debatné tímy.

   

  Sme radi, že naši žiaci boli úspešní. Tím Viktórie Tornauerovej a Viktora Jenčuša (III.O triedy) obsadil na 3. Východoslovenskom kole Debatiády v II. kategórii nádherné 2. miesto a v I. kategórii sa družstvo Lucie Trebuňovej a Rebeky Márie Antoníkovej rovnako umiestnilo na 2. mieste. Spolu sme získali štyri strieborné medaily.

  Tento úspech nás teší a motivuje do ďalšej práce. (07.04.2016)

  Galéria

   

   

   

  xxx

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Žiačka I.O triedy Alexandra Škárová (viď. obrázok) obsadila 1. miesto v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko a postupuje do krajského kola.

   

  Žiačka IV.O triedy Sophie Vulganová obsadila 2. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády kat. C. 

   

  Nosnou témou 18. ročníka Olympiády ľudských práv bola "Ľudská dôstojnosť". Našu školu reprezentovala žiačka V.FB triedy Mária Gálová, ktorá obsadila 2. miesto v krajskom kole a postupuje do celoštátneho kola.

  xxx

   

  Všetkým žiačkam srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia.

   

   

  ÚSPECH ŽIAČKY NA VÝBEROVOM KOLE RECITÁTOROV 20. NOVEMBRA 2015

   

  Žiačka IV.FB triedy Miriam Mrízová získala 2 miesto v II. kategórii súťaže "XXII. Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany" vo výberovom kole recitátorov Košického a Prešovského kraja. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   

  Diplom Miriam Mrízovej

   

   

  Plánované zapojenie žiakov do súťaží v školskom roku 2015/2016:
   

  Olympiády 

  Predmetové olympiády žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

  Biologická olympiáda 
  Chemická olympiáda
  Dejepisná olympiáda
  Fyzikálna olympiáda
  Geografická olympiáda
  Matematická olympiáda
  Olympiáda v anglickom jazyku
  Olympiáda vo francúzskom jazyku
  Olympiáda v informatike
  Olympiáda v nemeckom jazyku
  Olympiáda v ruskom jazyku
  Olympiáda v španielskom jazyku
  Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre
  Olympiáda ľudských práv
     Súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR 

  Turnaj mladých fyzikov
  Pytagoriáda
  Projekt Európa v škole
  Stredoškolská odborná činnosť
  Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

   
   

   

   

   
   
  VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ V ŠK. ROKU 2014/2015
   
   
   
   

   
   
   
  II. MIESTO V SÚŤAŽI SPIEVAM PO FRANCÚZSKY
   
  Úspešná spolupráca pedag.zboru, vedenia školy, Francúzskej aliancie v Košiciach v kombinácii s neuveriteľným talentom našej Ely Martinčekovej (tercia) a jej kapely priniesla ovocie! Ela vyhrala 2. miesto na medzinárodnom kole súťaže Spievam po francúzsky 2015 (19.06.2015). Ďakujeme a zároveň gratulujeme, sme na Teba veľmi hrdí! Fotogaléria

   

  ÚSPECH ŽIAKOV NA CELOŠTÁTNOM FINÁLE SÚŤAŽE DEBATIÁDA

  Členovia školského debatiádneho krúžku sa prebojovali do celoštátneho finále súťaže Debatiáda, v ktorom tím reprezentovaný Tamarou Čonkovou a Viktorom Jenčušom získal V. miesto. Diskutovali v súhlasnom a nesúhlasnom tíme na pripravovanú tému Výberové triedy na základných školách by mali byť zrušené. Okrem vopred stanovenej tézy sa debatéri museli vysporiadať aj s improvizovanou tézou, ktorej znenie sa dozvedeli len 15 minút pred začiatkom debaty.

  Akademická debata je argumentačnou disciplínou, kde dva proti sebe stojace tímy debatujú na vopred stanovenú kontroverznú tému. Jeden z tímov tézu obhajuje a druhý ju vyvracia. Debatu vyhráva tím, ktorého argumentácia je kvalitnejšia a silnejšia.

   
   
   

  xxx

  ÚSPECH NAŠICH ŽIAČOK V SÚŤAŽI

  Žiačky Natália Babjaková, Barbora Džupinová a Michaela Ružičková (III.FB trieda) zvíťazili v súťaži pod záštitou Ministra životného prostredia Petra Žigu pre žiakov stredných škôl a gymnázií "Buď aj Ty EKOLOGik". V rámci hodín geografie a svojho voľného času vypracovali úspešný projekt, ktorým vyhrali školský výlet pre celú triedu v hoteli vo Vysokých Tatrách. Srdečne gratulujeme!!!

  xxx
   
   
   

  xxx

   

  KRÁSNE DRUHÉ MIESTO V PYTAGORIÁDE

  Krásne druhé miesto v obvodnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda získala naša žiačka II.O triedy Ľuboslava Weissová. Srdečne gratulujeme!!! :-)

   

  xxx
   
   
   
   
  xxx
   
   
  Úspech nášho bývalého žiaka!
  Vladimír Eliáš, bývalý žiak nášho gymnázia, dnes študent fakulty informatiky, zvíťazil v súťaži o najlepšiu mobilnú aplikáciu. Jeho návrh mobilnej aplikácie v kategórii zdravie a životný štýl by mal zjednodušiť každodenný život väčšine rodín. Aplikácia bude uvedená na trh najskôr po letných prázdninách. Vladimír Eliáš si symbolicky prevzal výhru vo výške 100 000-, Kč a 5 000 000-, Kč na vývoj aplikácie. Srdečne gratulujeme! Článok
   
  xxx
   
   
  xxx
   
   
   
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo pamätný list Svätého Gorazda nášmu študentovi Martinovi Vrabcovi za výborné študijné výsledky a za získanie 1. miesta v celoslovenskom kole v písaní esejí v anglickom jazyku.
   
   
   
   
  xxx
   
   

  Vyhodnotenie zapojenia žiakov školy do postupových predmetových olympiád a športových súťaží.
   

  Vyhodnotenie súťaží v šk. roku 2013/2014